چهارشنبه, آوریل 16, 2014

اهداف مترو رسانه

• اطلاع رسانی جامع و تبلیغ سالم
• معرفی صنایع بزرگ و كوچك از طریق این رسانه (صوتی و تصویری و محیطی)
• معرفی مؤسسات مالی و اقتصادی و بنگاه های مختلف تجاری و خدماتی
• معرفی صاحبان اندیشه در حوزه های فرهنگی، هنری، تجاری و آموزشی
• گردش سرمایه و ایجاد اشتغال

اهداف مترو رسانه

  • اطلاع رسانی جامع و تبلیغ سالم
  • معرفی صنایع بزرگ و كوچك از طریق این رسانه (صوتی و تصویری و محیطی)
  • معرفی مؤسسات مالی و اقتصادی و بنگاه های مختلف تجاری و خدماتی
  • معرفی صاحبان اندیشه در حوزه های فرهنگی، هنری، تجاری و آموزشی
  • گردش سرمایه و ایجاد اشتغال

تماس با ما

  • خیابان ولیعصر (عج) - روبروی پارک ملت - نبش خیابان صداقت - برج ملت
  • مدیریت مترو رسانه: طبقه 10 - واحد 3
  • واحد پذیرش و قراردادها: طبقه 4 - واحد 1
  • تلفن:  22654147- 22654146- 22654145-
  • فکس: 22041547

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information